CHÚNG TÔI LÀ SỰ LỰA CHỌN TỐT NHẤT

Lượt truy cập

 • 101
 • 32
 • 138.232

THÉP TẤM 65MG

Thép tấm 65Mg là loại thép tấm chịu mài mòn, chuyên dùng trong cơ khí chế tạo máy.

Liên hệ:
Tel: 0888.27.22.99 - 098.175.9899
Email:thepmaigia@gmail.com

  Tên sản phẩm: Thép tấm 65 Mangan

  Quy cách hàng tồn kho theo bảng bên dưới:

  Stt TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG Ghi chú 
    Thép lá 65G 1x930x2000 tờ 7  
    Thép lá 65G 1,6x915x2500 tờ 216  
    Thép lá 65G 1,6x915x43850 tờ 1  
    Thép lá 65G 2x1170x3000 tờ  3  
    Thép lá 65G 2x1170x2000 tờ 1  
    Thép lá 65G 2x1260x2500 tờ  126  
    Thép lá 65G 2x1260x3450 (mau 500x250) tờ  1  
    Thép lá 65G 2x1260x2800 (mau 200x200) tờ  1  
    Thép lá 65G 2,5x995x2500 tờ 314  
    Thép lá 65G 2,5x995x4300 kg 1  
    Thép lá 65G 2,6x1230x2500 tờ 177  
    Thép lá 65G 2,6x1230x2500 (mau 400x120) tờ 1  
    Thép lá 65G 3x1170x3000 (xấu) tờ  3  
    Thép lá 65G 3x970x2500 tờ  147  
    Thép lá 65G 3x970x3000  tờ  83  
    Thép lá 65G 3x970x1500 tờ  1  
    Thép tấm 65G 4x1500x6000 tờ  22  
    Thép tấm 65G 4x1500x4000 tờ 1  
    Thép tấm 65G 4x1500x670 tờ 1  
    Thép tấm 65G 4x1250x1450 tờ  1  
    Thép tấm 65G 4,2x1185x6000 tờ  2  
    Thép tấm 65G 4,2x1185x4030 (mau 540x300) tờ  1  
    Thép tấm 65G 4,2x1030x6000 tờ  1  
    Thép tấm 65G 4,2x1030x3000 tờ  22  
    Thép tấm 65G 4,2x1030x1700 tờ  1  
    Thép tấm 65G 4,2x950 (2 cuộn) kg 17860  
    Thép tấm 65G 4,5x925x6000 tờ  58  
    Thép tấm 65G 4,5x925x5960 tờ  1  
    Thép tấm 65G 5x1250x6000 (1to cat mau 240x460) tờ  63  
    Thép tấm 65G 5x1250x3200 tờ 1  
    Thép tấm 65G 5x1250x1600 tờ  1  
    Thép tấm 65G 5x1500x6000 tờ  1  
    Thép tấm 65G 5x1500x2000 tờ 1  
    Thép tấm 65G 6x1500x6000 tờ  55  
    Thép tấm 65G 6x1500x1600 tờ 1  
    Thép tấm 65G 6x1300x6000 tờ 22  
    Thép tấm 65G 6x1300x3000 tờ 41  
    Thép tấm 65G 6x1300x5520 tờ 1  
    Thép tấm 65G 6x1300x3600 tờ 1  
    Thép tấm 65G 6x1300 (2 cuộn) kg 21145  
    Thép tấm 65G 7x1500x6000 tờ  56  
    Thép tấm 65G 8x1250x6000 tờ 4  
    Thép tấm 65G 8x1250x5020 tờ 1  
    Thép tấm 65G 8x1500x6000 tờ  38  
    Thép tấm 65G 8x1500x3000 tờ 1  
    Thép tấm 65G 10x1250x2390 tờ 1  
    Thép tấm 65G 10x1250x2280 tờ 1  
    Thép tấm 65G 10x2000x6000 tờ 7  
    Thép tấm 65G 10x2000x3000 tờ 1  
    Thép tấm 65G 12x2000x6000 tờ 15  
    Thép tấm 65G 14x2000x6000 tờ  21  
    Thép tấm 65G 14x2000x992 tờ 1  
    Thép tấm 65G 14x2000x1685 tờ 1  
    Thép tấm 65G 14x2000x1890 tờ 1  
    Thép tấm 65G 16x2000x6000 tờ 15  
    Thép tấm 65G 16x2000x2750 tờ 1  
    Thép tấm 65G 18x2000x6000 tờ  4  
    Thép tấm 65G 18x2000x3000 tờ 1  
    Thép tấm 65G 20x2000x6000 tờ  5  
    Thép tấm 65G 20x2000x1000 tờ 1  
    Thép tấm 65G 20x2000x1200 tờ 1  
    Thép tấm 65G 20x1000x2235 tờ 1  
    Thép tấm 65G 25x2000x6000  tờ  10  
    Thép tấm 65G 30x2000x8000 tờ  2  
    Thép tấm 65G 30x2000x4000 tờ 1  
    Thép tấm 65G 30x2000x1480 (bi nut 1 duong cong) tờ  1  
    Thép tấm 65G 35x2000x6000 tờ  2  
    Thép tấm 65G 35x2000x2660 tờ 1  
    Thép tấm 65G 40x2000x6000 tờ  1  
           
           

  - Tác giả bài viết: Thép Mai Gia -

  ===========

  Từ khóa: Thép tấm A36, Thép tấm A283, Thép tấm A515, Thép tấm A516, Thép tấm A572, Thép tấm S235JR, Thép tấm S275, Thép tấm S355JR, Thép tấm SM490, Thép tấm SS400, Thép tấm SS490, Thép tấm SS540, Thép tấm ST37, Thép tấm S50C,...