Thép hình H

Bảng quy cách thép hình H – Thép Mai Gia

H (mm) B (mm) t1(mm)
Độ dày thân
t2 (mm)
Độ dày cánh
L (m)  W (kg/m) 
Thép hình H100x100x6x8 100 100 6 8 6/12 17,2
Thép hình H125x125x6.5×9 125 125 6.5 9 6/12 23,8
Thép hình H150x150x7x10 150 150 7 10 6/12 31,5
Thép hình H175x175x7.5×11 175 175 7.5 11 6/12 40.4
Thép hình H194x150x6x9 194 150 6 9 6/12 30.6
Thép hình H200x200x8x12 200 200 8 12 6/12 49,9
Thép hình H244x175x7x11 244 175 7 11 6/12 44.1
Thép hình H244x252x11x11 244 252 11 11 6/12 64.4
Thép hình H250x250x9x14 250 250 9 14 6/12 72,4
Thép hình H294x200x8x12 294 200 8 12 6/12 56.8
Thép hình H300x300x10x15 300 300 10 15 12 94
Thép hình H350x350x12x19 350 350 12 19 12 137
Thép hình H400x400x13x21 400 400 13 21 12 172
Thép hình H588x300x12x20 588 300 12 20 12 151
  • Tác giả: Thép Mai Gia