Thép hình I

Bảng quy cách thép hình I – Thép mai Gia

   H (mm) B(mm) t1(mm)   t2 (mm) L (m)    W (kg/m)
Thép hình I 100x55x4.5×6.5 100 55 4.5 6.5 6 9.46
Thép hình I 120x64x4.8×6.5 120 64 4.8 6.5 6 11.5
Thép hình I 150×7.5x5x7 150 75 5 7 12 14,0
Thép hình I 194x150x6x9 194 150 6 9 6-12 29.9
Thép hình I 198x99x5.5×7 198 99 4.5 7 6-12 18.2
Thép hình I 200x100x5.5×8 200 100 5.5 8 6-12 21.3
Thép hình I 248x124x5x8 248 124 5 8 6-12 25.1
Thép hình I 250x125x6x9 250 125 6 9 12 29.6
Thép hình I 298x149x5.5×8 298 149 5.5 8 12 32
Thép hình I 300x150x6.5×9 300 150 6.5 9 12 36,7
Thép hình I 346x174x6x9 346 174 6 9 12 41.4
Thép hình I 350x175x7x11 350 175 7 11 12 49.6
Thép hình I 396x199x7x11 396 199 7 11 12 56.6
Thép hình I 400x200x8x13 400 200 8 13 12 66
Thép hình I 446x199x8x13 446 199 8 13 12 66.2
Thép hình I 450x200x9x14 450 200 9 14 12 76
Thép hình I 482x300x11x15 482 300 11 15 12 111
Thép hình I 496x199x9x14 496 199 9 14 12 79.5
Thép hình I 500x200x10x16 500 200 10 16 12 89.6
Thép hình I 500x300x11x18 500 300 11 18 12 128
Thép hình I 588x300x12x20 588 300 12 20 12 147
Thép hình I 596x199x19x15 596 199 10 15 12 94.6
Thép hình I 600x200x11x17 600 200 11 17 12 106
Thép hình I 600x300x12x20 600 300 12 20 12 151
Thép hình I 700x300x13x24 700 300 13 24 12 185
Thép hình I 800x300x14x26 800 300 14 26 12 210
Thép hình I 900x300x16x28  900  300 16 28 12 240

 

 

Tác giả: Thép Mai Gia